Refinansiering av privatlån | Lånapengarinfo.se

Artikler

Refinansiering av privatlån

Principen med skuldfinansiering är enkelt. Du tar upp ett nytt lån för att betala ett eller flera andra lån. Det nya lånet måste ha lägre räntekostnader för att refinansieringen ska löna sig. Återigen måste det vägas mot kostnaderna för att upprätta ett lån för att skuldfinansiera. Som regel lönar det sig, och ganska ofta pratar vi om mycket stora summor i besparingar.

Skaffa bättre ränta på privatlån

Räntevillkoren för ett blancolån beror på den individuella värderingen som bankerna fattar när du söker. Personer med hög kreditvärdighet får som regel lägre räntor än de med lägre kreditvärdighet. Därför är det så att det lån du tog i fjol, skulle kunna ha bättre räntor om du hade ansökt om liknande blancolån i år, med tanke på kreditvärdet förbättrats. Dessutom kan räntevillkoren på kreditmarknaden också förbättrats, bland annat på grund av styrräntan. Är du i en sådan situation kommer skuldfinansiering troligen att löna sig.

Kontrollera villkoren regelbundet

Många ekonomiexperter rekommenderar att man regelbundet kollar upp vilka räntevillkor man kan få på existerande lån. Är skillnaderna stora, kan en skuldfinansiering vara en lösning. Visserligen är det så att liten förändring i räntan försvinner det mesta i poängen och nya etableringskostnader kan göra att skuldfinansieringen inte lönar sig. Men det är oftast det motsatta som är fallet. Skuldfinansierar du ett lån som du har 14 % ränta på till ett nytt lån på 12 %, kommer den årliga besparingen bli på runt 200 kronor per 10 000 du har i lån. Har du stora blancolån, eller ränteskillnaden är större, kan det snabbt komma upp i tusentals kronor. På samma sätt som många undersöker priserna hos elleverantörer lönar det sig att kolla upp ränteskillnaderna hos banker.

Konkurrensen om bankerna

En annan viktig anledning till att varför det alltid lönar sig att jämföra villkor på blancolån och lån för skuldfinansiering är att det är hård konkurrens mellan bankerna på detta marknaden. Det blancolån du har i en bank övertas gärna av en annan bank eftersom du anses vara en attraktiv kund. Söker du dessutom om refinansiering kommer den nya banken troligen sträva efter att ge dig bättre villkor än de du redan har.

Samla flera blancolån och smålån

Idag är det många som har flera blancolån och ofta från flera olika banker. Den samlade räntekostnaden kan bli hög samtidigt som du betalar flera avgifter. Skuldfinansierar och samlar man alla dessa lån är besparingarna gärna stora både på räntor och villkor. Speciellt gäller det dyra smålån som man tagit i en hast för man behövt kontanter, för att inte tala om kreditskuld.

Var kan jag skuldfinansiera blancolån?

Mer eller mindre alla banker som erbjuder blancolån, erbjuder även refinansiering. Undantag är stort sett de bankerna som uteslutande erbjuder smålån direkt. Med andra ord kan du skuldfinansiera att lån från Ikano Bank eller Re:member hos de allra flesta konkurrenterna eller tvärtom. Det står inget i vägen för att få skuldfinansiering i samma bank. Räntevillkoren ändrar sig nämligen över tid (läs artikeln längre ner om detta).

För att underlätta arbetet med att hitta billigare blancolån till skuldfinansiering är det många som använder sig av en lånemäklare. De är företag som samlar erbjudanden om lån för din räkning från många olika banker. Detta görs utan extra kostnad. Lendo är ett bra exempel på erfarna och duktiga lånemäklare. De binder samarbetar med över 10 olika banker så att din ansökan ger dig lika många tillbud.

Lägre ränta med bättre kreditvärde

Kreditvärdet som vi nämnde i början är sammanställd av många faktorer och någon av de kan inte påverkas lika enkelt (som ålder). De faktor du däremot kan påverka, inklusive flyttmönster, skuldkvoten, inkomst och betalningshistorik. Gör du upp med exempelvis utestående kreditskuld innan du söker om skuldfinansiering av ett blancolån ger det ett positivt utslag. Detsamma gäller att betala räkningar i tid och även undvika inkasso eller värre.

Har du inkomster som kreditupplysningen inte vet om (till exempel löneökning, intäkt från hobbyverksamhet eller liknande) bör du upplysa dem om det i ansökningen om lån till refinansieringen. Även små förändringar i ditt kreditvärde kan gynna dig i form av lägre räntor.