Vad använder svenskar privatlån till? | Lånapengarinfo.se

Artikler

blancolån och svenskar

Vad använder svenskar privatlån till?

Det är inte alls alltid ett måste att ange till vad man behöver de lånade pengarna, endast om det privata lånet har syftet att lösa tidigare krediter och långivaren är den som ska utföra betalningen. Just därför är det inte helt tydligt vad vi svenskar egentligen använder privatlån till i dagsläget, heller inte hur vi tänker kring denna typ av lån när det kommer till inköp eller investeringar.

Lättsynade lånemarknader

Även om det alltså är tämligen svårt att veta till vad svensken exakt använder sina privata lån är det ändå relativt lätt att syna den svenska lånemarknaden. Det finns nämligen nya bubblande typer av lånemarknader som vuxit sig starka den senaste tiden, vilka ger oss en bättre hum om svenskars användning av privata lån.

Ett exempel är mötesplatser på nätet där privatpersoner som har tillgängliga likvider möter andra personer som tvärtemot har behov av att låna pengar. Varje enskild låntagare måste i detta fall beskriva sina behov och precisera till vad man ska använda pengarna. På så sätt kan varje långivare göra en bedömning om det är intressant att investera i för denne eller inte. Detta ger alltså en transparent marknad ut vilken man kan få fram ganska mycket intressant information kring låntagares tankar och planer med lånad likvid.

Få ordning på olösta skulder

Privatlån går att kategorisera på många plan, men det är ändå svårt att ge exakta siffror på vad som är mest frekvent bland svenskar. Tidigare nämnda mötesplatser för privatpersoner ger långt ifrån en helhetlig bild av lånemarknaden, även om det ger en hel del tips om vad som är viktigt för svensken i allmänhet.

En kategori som ändå ökat när det kommer till privatlån är så kallade skuldkonsolideringslån. Det innebär att låntagaren väljer att slå samman sina totala skulder til ett enda belopp för att på så sätt förvalta skulden på ett betydligt smidigare sätt. Man får på så vis en enda betalning per månad som är baserad utifrån ens situation för att ha råd att betala. På nätet hittar man många olika typer av refinansiering, men det är alltid bra att rådfråga någon kunnig innan man beslutar sig för att ta ett lån av detta slag.

Köp av bil eller motorcykel

Detta är en av svenskarnas mest förekommande investering som ofta görs med hjälp av ett privatlån. Många kreditbolag erbjuder dessutom särskilda lån helt anpassade för just denna typ av köp, även om privatlån annars brukar tas utan att något syfte med lånet behöver anges. Fördelarna med exempelvis MC-lån och billån är att upplägget är anpassat för allt som kommer till när det har med fordonsköp att göra.

Väljer man att köpa en ny eller begagnad bil kan man få hjälp med kreditupplägg av säljaren via dennes samarbetspart, men det går lika bra att sköta hela lånprocessen på egen hand via bank eller låneinstitut.

Familjeangelägenheter

Det kan låta lite dystert men en hel del tyder på att svenskar tar lån för att reda upp trassliga familjesituationer så som exempelvis skilsmässa eller andra typer av händelser som skapar oreda i vardagsekonomin. Man kanske lite oväntat står utan boende eller helt plötsligt blir med oförutsedda utgifter som tidigare kunnat delats med den andra personen – just då kan privatlån vara en praktisk lösning för att hamna efter med betalningar och på så sätt snabbt komma på fötter igen. med utgifter som tidigare delats.

Nöjen och högtider

Svensken gillar definitivt att resa oavsett årstid och den senaste tiden har dessutom sättet vi turistar på förändrats en aning genom att det idag finns en högre förväntan av vårt resande. Vi vill helt enkelt uppleva så mycket som möjligt under resan, vilket i sin tur leder till att ribban på resebudgeten snabbt höjs och mer pengar behövs för att kunna göra allt man drömmer om. Vi har gått från att nöja oss med en charterresa till att vilja åka på safari i Afrika eller spela golf i Tasmanien.

I dessa fall kan privatlån definitivt vara en lösning för att ha tillgång till mer pengar och en mer flexibel budget, något svenskar anser vara en relevant anledning till att låna externa pengar till.

Bröllop kan bli en dyr historia även om man försöker hålla kostnader nere, det ska finnas pengar för att hyra lokal, betala catering och underhållning. Oavsett man har en stabil ekonomi inom hushållet kan just bröllop bli en saftig engångskostnad och just därför väljer många svenskar att ta ett privatlån för att på så sätt slippa stressen över att pengarna inte finns just i den rådande stunden.

Dock ska man tänka på att alla lånade pengar ska betalas tillbaka och det är snart dags för nästa semester och nästa upplevelse. Att låna till lyxkonsumtion kan bli en dyr historia i slutänden och man bör därför vara aktsam så man inte fastnar i fällan att börja låna mer och mer för att både kunna uppleva samt betala för de tidigare upplevelserna.