Hur sätter bankerna räntan på blancolånet? | Lånapengarinfo.se

Artikler

rente på lån

Hur sätter bankerna räntan på blancolånet?

Om du och grannen ansöker om ett blancolån i samma bank, är det inte nödvändigtvis så att ni får samma ränta. Detta gäller i princip för alla typer av lån och inte bara för blancolån. Men varför är det så egentligen? Det har sin naturliga förklaring, som baserar sig både på bankernas risk och på din personliga ekonomi. Läs vidare för att få en närmare förklaring till hur bankerna sätter räntorna på blancolånen.

Mycket baseras på dig

Först och främst fastställer bankerna en nominell ränta. Detta är räntan som följer marknaden och är såklart rörlig. Den inkluderar inga andra avgifter som betalningar och liknande, men är rätt och slätt en fast räntesats som banken förhåller sig till. Bankerna har också ett intervall för denna ränta och därför kommer du att få uppgifter om att den nominella räntan går från 7,9 till 18,6 procent – till exempel. Det betyder att du hamnar någonstans i mitten av denna intervall, men exakt var beror på din personliga ekonomi.

Det är nämligen så att ju bättre ekonomi du har desto bättre ränta kommer du att bli erbjuden av bankerna. Då pratar vi inte bara om hög inkomst, utan bankerna kommer att titta på fler punkter. Hur som helst är det så att om du har bra ekonomi och söker om ett litet lån, så kommer banken kunna erbjuda dig en bättre ränta. Avbetalningstiden kommer också att vara avgörande för hur räntan på blancolånet fastställs, samtidigt som det är möjligt att förhandla sig till en bättre ränta om du pratar med en konsulent eller någon som erbjuder blancolån.

Kreditkontrollen avslöjar mycket

Men hur får bankerna reda på så mycket mer om dig – än inkomsten? Jo, när du ansöker om ett lån, kommer banken att utföra en kreditkontroll av dig. All din tidigare betalningsinformation har blivit registrerade hos en kreditbyrå som därefter skickar över informationen till banken. Du får en kreditvärdering som fastställs med bakgrund av din inkomst, förändringar i inkomster de senaste åren, din ålder och om du har flyttat ofta den senaste tiden.

Kreditvärdigheten är med och påverkar vilken ränta du får. Ju lägre kreditvärdighet, desto bättre. En del faktorer kan du själv ha makt över för att påverka kreditvärdigheten – som inkomster och att ha en stabil inkomst – men låg ålder kan påverka den i negativ grad, och här är det inte så mycket att göra. Önskar man en bra ränta då, måste man nästan bara vänta på att man ska bli lite äldre.