Lån med låg ränta | Lånapengarinfo.se

Artikler

blancolån ränta

Lån med låg ränta

Att låna pengar till låg ränta ska vara enkelt. Genom att ta lån till lägre ränta sparar du mer pengar, vilket även skapar möjligheter för dig att betala av ditt lån tidigare. Som låntagare är det därför viktigt för dig att ta lån från banker som ger en låg ränta till bra villkor. Låg ränta är lönsamt framför allt vid lån som avser större belopp men även vid mindre belopp är det fördelaktigt att ta lån till en låg ränta. Ett lån med låg ränta ger dig helt enkelt mer frihet och mer pengar över till din egen konsumtion. Med en låg ränta har du även ofta ekonomiska förutsättningar för att kunna ta lånet under en längre period än om räntan är hög.

Krav för att kunna ta lån

De flesta långivare uppställer vissa krav hos låntagaren. Dessa krav kan vara bra att känna till innan du tar ett lån. Man kan förenklat säga att långivare i regel uppställer tre grundläggande krav vid lån. Ett av dessa krav är att låntagaren för det första ska ha fyllt 18 år. Ett andra krav är att låntagaren ska vara folkbokförd i Sverige. Detta innebär att du som låntagare ska vara huvudsaklige bosatt i Sverige. Ett tredje krav är att låntagaren ska ha betalningsförmåga. En förutsättning för att en person ska ha betalningsförmåga är att denne har någon form av deklarerad årsinkomst.

Vilken ränta kan jag få hos olika banker och andra långivare?

Vid rörliga räntor bestäms i regel procentsatsen för räntan individuellt. Den individuella räntan är beroende på vilka återbetalningsmöjligheter som långivare bedömer att låntagaren har.

Som exempel kan nämnas att Ikano Bank. Ikano Bank har en rörlig ränta på mellan 3,50 % och 11,95 % och med en återbetalningstid på 3 – 12 år. Om man lånar mindre än 50 000 kronor är den maximala återbetalningstiden hos Ikano Bank 6 år.

Re:member erbjuder en rörlig ränta från 4,95 % och där du kan låna upp till 350 000 kronor. Detta låneinstitut har en löptid på mellan 1 – 12 år.

En annan bank som erbjuder lån med låg ränta är Bank Norwegian. Här kan du låna 5 000 – 500 000 kronor till en ränta från 4,99 %. Räntan sätts individuellt utifrån låntagarens förutsättningar. Löptiden hos banken är 1 – 15 år.

Santander Consumer ger en ränta på mellan 3,95 – 12,95 % för lån upp till 350 000 kronor, och med en återbetalningstid på 2 – 12 år.

Freedom Finance är ännu ett låneinstitut som kan erbjuda låg ränta. Deras ränta börjar på 3,25 %, vilket är en mycket fördelaktig ränta men den sträcker sig upp till 18,15 %. De erbjuder lån upp till 500 000 kronor och en löptid på 1 – 15 år

Ovan nämnda banker och låneinstitut erbjuder samtliga relativt låga räntor. Det är vanligare när du söker på lån att räntan börjar runt 9,9 % vilket inte med bästa vilja kan kallas för låg ränta. Sen styr självklart som tidigare nämndes låntagarens ekonomiska förutsättningar vilka räntor som erbjuds..

Rörlig respektive bunden ränta

Vid exempelvis bolån får du ofta ta beslut om du vill ta lånet med bunden eller rörlig ränta. Det finns för- och nackdelar med både bunden ränta och rörlig ränta. Till skillnad från lån med bunden ränta kan räntesatsen vid lån med rörlig ränta ändras med omedelbar verkan. Hur hög den rörliga räntan är styrs i regel av riksbanken. Ofta innebär en rörlig ränta en lägre räntekostnad. Bunden ränta innebär dock en större säkerhet för låntagaren. Bunden ränta innebär att du som låntagare betalar lika mycket för räntan under en särskild tidsperiod. Tidsperioden sträcker sig ofta under ett par år. Det kan finnas fördelar i att ha bunden ränta om man som låntagare tror att den rörliga räntan kommer att stiga. Bundna räntor kan även vara mer förutsägbara på så sätt att låntagaren vet hur mycket som ska betalas vid varje betalningstillfälle. Rörliga räntor väljs ofta av låntagare som tror att räntan även i fortsättningen kommer att vara låg.

Sammanfattningsvis betalar man som långivare vanligtvis något mer för att ta lån med bunden ränta jämfört med lån med rörlig ränta. Men samtidigt är lån med bunden ränta mer förutsägbara där du vet vad du betalar vid varje tillfälle. Rörlig ränta kan skapa en mer osäker tillvaro och det kräver att du som låntagare har möjlighet att betala om det skulle bli en räntetopp under några månader. Några procentandelar blir till ganska mycket pengar om du har höga lån. Men finns betalningsmöjligheten så är oftast en rörlig ränta billigare i längden.