Låna pengar med betalningsanmärkning | Lånapengarinfo.se

Artikler

Låna pengar med betalningsanmärkning

Pengar erbjuder inte alltid möjligheter; de kan föra med sig alla möjliga typer av problem. Betalningsanmärkningar är inte ovanliga, men nog så obehagliga och tabubelagda. Otur, oförsiktighet, felberäkningar och opålitliga aktörer kan alla vara orsaker till att någon får en betalningsanmärkning. I många fall har den som får en betalningsanmärkning redan en trasslig ekonomi, som inte är upplagd för att betala tillbaka fler skulder. Att ta ett lån kan då vara en väg ut, för att reda upp betalningsanmärkningen och slippa ha den hängande över sig. Det är då viktigt att ha koll på vilken långivare man väljer, vilka räntor dessa erbjuder och vilken hjälp andra har fått av dem. I bästa fall hjälper ett lån till att bana väg mot en bättre ekonomisk ställning, men i värsta fall kan det innebära stora skulder, fler betalningsanmärkningar och en ekonomisk situation som blir svår att ta sig ur.

Om betalningsanmärkningar

För att börja från början – vad innebär det att ha en betalningsanmärkning? Den som av en eller annan anledning inte kan betala en räkning eller en skuld i tid, kan få en sådan anmärkning. Det kan bero på att pengarna på bankkontot är slut, att räkningen tappats bort eller något annat, och anledningarna varierar mycket från fall till fall.

Många tror felaktigt att det är den statliga myndigheten Kronofogden som delar ut betalningsanmärkningar. Det är dock ovanligt att någon är skyldig själva Kronofogden pengar. Skulden ligger i nästan alla fall hos ett företag, oavsett om det rör sig om lån, saker som blivit köpta på kredit eller något annat. Företaget som har pengar att fodra är även de som ansöker hos Kronofogden om betalningsföreläggande. Kronofogden delar då, på deras uppdrag, ut ett betalningskrav. Om den betalningsskyldige inte protesterar mot beslutet blir kravet troligtvis en skuld och en betalningsanmärkning hos Kronofogden.

Betalningsanmärkningen ligger sedan kvar så länge skulden går obetald, och en tid efteråt. Den vanliga period då betalningsanmärkningen finns att se i kreditupplysningsföretagens register är tre år efter att skulden är helt avbetalad, men det kan variera från fall till fall. Denna anmärkning kan påverka den ekonomiska friheten starkt under de år den ligger kvar.

Anmärkningar i kreditupplysningsföretagens register innebär att personen som fått dem utfärdade på ett eller annat vis inte skött sin ekonomi klanderfritt. Vad det beror på är olika från fall till fall, men betalningsanmärkningen gör det svårare för företag som till exempel säljer varor på avbetalning att lita på att de kommer få sina pengar i tid. Mycket annat kan även bli krångligt för en person med betalningsanmärkningar, då man kan nekas att hyra bostad och få betydligt svårare att ta lån.

Ta lån med betalningsanmärkning

Det är långt ifrån omöjligt att långa pengar med en betalningsanmärkning i bagaget. Processen blir något krångligare, med fler steg och lite större krav på låntagaren, men om man läser på noga och inte skriver under några papper där man inte läst det finstilta kan ett lån hjälpa till att lösa upp en krånglig ekonomisk situation.

Det första man som låntagare med betalningsanmärkning måste göra är att hitta ett företag som är villigt att skriva kontrakt med någon som har ett trassligt ekonomiskt förflutet. Alla är inte villiga att ta den risken, men det finns många som jobbar mot att erbjuda lånelösningar för alla, oavsett tidigare händelser i livet. Då ser man snarare till hur den framtida situationen och betalningsförmågan ser ut än till kredithistoriken, och bedömer sannolikheten att få tillbaka pengarna därefter.

Den som har fått avslag från sin egen bank på grund av tidigare ekonomiska bekymmer behöver inte känna sig tvingad att avstå från låntagande. Många företag samarbetar med en stor grupp banker och kreditinstitut, som utvärderar den potentiella låntagarens situation och återkommer med besked. Ju större den gruppen är, desto högre är sannolikheten att någon är villig att bevilja ett lån.

Viktigt är dock att skulden som lett till en betalningsanmärkning är avbetald innan ansökan för ett nytt lån görs. Innan dess ligger chanserna att få ett lån beviljat väldigt nära noll. När skulden är avbetald kommer anmärkningen att kvarstå i ett antal år, men möjligheterna att kunna låna pengar ökar markant.

Det är viktigt att komma ihåg att de aktörer som bestämmer sig för att låna ut till kunder med betalningsanmärkningar tar en viss risk, och därför måste skapa sig någon slags säkerhet. Den som lånar med anmärkning måste förstå att det rör sig om speciella situationer, med speciella förutsättningar för både låntagare och långivare. Så väl räntor som uppläggningsuppgifter blir högre för dessa speciallån än för vanliga lån, utan betalningsanmärkningar. För någon med redan skral ekonomi kan dessa kostnader göra mer skada än vad lånet gör nytta, och kan i värsta fall sätta igång en ond cirkel, där svårigheterna att få lån leder till fler skulder, som leder till fler betalningsanmärkningar, som gör det svårare att få nya lån och så vidare. Den som funderar på att ta lån ska därför tänka ett par varv extra innan några papper skrivs på, särskilt om tidigare ekonomiska beslut fått jobbiga konsekvenser.

Krav för att få låna

Krav från långivarens sida finns alltid vid låntagning, eftersom det ofta rör sig om betydliga summor pengar. När det dessutom finns betalningsanmärkningar innebär det att risken för att pengarna inte ska betalas tillbaka är högre, och bankerna och kreditinstituten tvingas ställa högre krav. Det betyder absolut inte att det är omöjligt att få lån – i dag ser många företag till att utvärdera den nuvarande och framtida ekonomiska situationen, hellre än att bara se till det förflutna.

Om man kan bevisa för långivaren att man har fått ordning på sin ekonomi, och inte riskerar att stå utan pengar när det är dags att betala tillbaka, så är sannolikheten att få ett lån stor. Att bevisa detta behöver absolut inte vara ett problem heller; under de tre år som en betalningsanmärkning hänger kvar kan mycket förändras. Den ekonomiska situationen för låntagaren kan ha gjort en helomvändning, och den som för tre år sedan inte kunde betala hyran kan nu ta ett huslån för att köpa bostad, eller ett privatlån för att köpa ny bil.

I de fall där ekonomin fortfarande är ansträngd kan det dock vara mycket riskfyllt att ta ett nytt lån. Om det inte är absolut nödvändigt bör man se till andra lösningar, för att inte sätta sig i en än mer utsatt ekonomisk situation.

Utöver den personliga utvärdering som görs av låneföretagen för varje potentiell kund finns också ett antal grundkrav som måste uppfyllas för att affären över huvud taget ska övervägas. Vilka krav som ställs varierar en del från företag till företag, men rör sig ofta kring tre huvudpunkter: årsinkomst, ålder och skulder.

För att den ekonomiska situationen ska bedömas som hållbar måste låntagaren ha en stabil årsinkomst. Den behöver inte vara överdrivet hög, utan de flesta lägger sin gräns vid 100 000 kronor per år, eller något högre. Åldern är också en viktig faktor, och till skillnad från vid vanliga lån kan många företag även sätta en övre gräns, som brukar gå strax över 70 år. Den undre gränsen kan också variera, men 20 år är inte ovanligt. Väldigt viktigt, och ofta helt avgörande för att lånet ska gå igenom, är skuldsituationen. Den som har skulder hos ett företag, vars ärende har gått till Kronofogden, och som fortfarande inte betalat av hela skulden, kommer mycket sällan att beviljas ett lån.