Konsekvenser av utebliven betalning av lån | Lånapengarinfo.se

Artikler

mangel på betale

Konsekvenser av utebliven betalning av lån

Amortering på blancolån som inte betalas i tid kan få stora konsekvenser. Det hela beror på vad man är sen med att betala. De flesta av oss vaknar till när skulderna börjar se dyra ut, men väljer ändå att ignorera breven. Att sticka huvudet i sanden gör inte att problemen försvinner. Tvärtom, de blir i regel mycket värre att förhålla sig till. Är du medveten om konsekvenserna och har en någorlunda bra koll på din ekonomi kan du undvika obehagligheter och extra kostnader.

Avbetalning av ett blancolån

När man tar ett privatlån följer en avbetalningsplan med. Här hittar man alla amorteringsbelopp, upplysningar om nominell ränta, effektiv ränta och eventuella avgifter. Den totala kostnaden ska vara med i lånet.

Låntagare har friheten att betala mer än det avtalade månatliga beloppet. Det är även möjligt att betala av hela lånet innan avtalad tid. Väljer du att betala av snabbare är det inget problem. Det är när du inte betalar som problem kan uppstå.

Obetalade månadsbelopp

Blir det månatliga beloppet inte betald enligt avtal skickar banken ut en påminnelse. Beloppet blir densamma, men en påminnelseavgift tillkommer. Då blir totalsumman högre. Normalt skickar banken ut en till två påminnelser innan de går vidare med saken. Förblir kravet obetalt skickar banken ärendet till inkassobolag.

När kravet når inkassobolaget

Inkassobolaget kommer att få uppdraget att driva in det obetalda månadsbeloppet. Det tillkommer flera kostnader i form av inkassoavgifter. Även om kravet har hamnat hos ett inkassobolag, har det inte blivit ett aktivt inkassoärende. När du har mottagit ett skriftligt meddelande, har du en frist på minst 14 dagar (från kravets datum) att betala skulden, eller att överklaga kravet. Men att bestrida denna typ av krav lönar sig sällan om man faktiskt har tagit lånet, och undvikit att betala. Efter detta kan inkassobolaget skicka ett inkassomeddelande, något som ger ytterligare frist på minst 14 dagar. Har du inte betalat innan de här dagarna gått ut, kan inkassobolaget ta upp rättslig indrivning av skulden. Vägen därifrån till förlikningsnämnden, tingsrätten eller tillsynsmyndigheter är kort.

Ett inkassoärende är kostsamt och medför en hel del extra kostnader. Kostnaderna består av extra avgifter och dröjsmålsränta. Därmed kan ett krav på några tusen snabbt fördubblas. Dessutom kan du få en betalningsanmärkning i ditt namn.

Aktiva betalningsanmärkningar och blancolån

Har du fått en betalningsanmärkning kan du få problem att få ett lån. Det gäller allt ifrån små blancolån till bolån till tjänster för telefoni och liknande. När en bank gör en kreditupplysning ser de betalningsanmärkningen och du får normalt sett avslag på låneansökan.

Det finns lösningar för att ta bort de aktiva betalningsanmärkningarna. Det enklaste är att rensa upp i ekonomin och betala av skulder. Betalningsanmärkningar ska skrivas av så fort du har betalat det utestående beloppet i fråga. Se till att detta görs, eftersom det händer att kreditupplysningsföretag göra misstag.

Skuldfinansiering trots betalningsanmärkning

Har du kommit till en situation där du har dragit på dig en betalningsanmärkning eller ett inkassoärende, kan lånemäklare som Lendo hjälpa dig. De förmedlar inkassolån som är skräddarsydda för snabb skuldfinansiering när du har problematiska skulder. Får du ett sådant lån beviljat, används det för att betala av de lån och krediter som har gått till inkasso. Upplåningsgränsen är upp till 500 000 kronor på ett inkassolån, och det är därför möjligt att skuldfinansiera flera lån och krediter samtidigt.

Kostnaderna för det nya lånet kommer troligtvis att vara betydligt lägre än kostnaderna för skulden du har hos inkasso, särskilt om det gäller flera ärenden. För att få inkassolån, måste du normalt sett kunna ge någon form av säkerhet. Det vanligaste är att banken tar en inteckning i en fastighet du äger, eller liknande förmögenhet. Om banken har en säkerhet för det nya lånet, kan du också kunna få mycket lägre räntor.

Kontakta banken – den bästa lösningen

Har du ett blancolån du sliter med att betala tillbaka, kontakta banken du har tagit lånet hos. Gör det innan du får ett inkassokrav. Bankerna vill undgå denna typen av problematik och är mer än gärna villiga att hjälpa till med en lösning som passar båda parterna. Du kan få månadsbetalningarna reducerade, uppskov på delar av lånet eller vad ni kan komma överens om. I vissa fall kan en lägre ränta omförhandlas.

När du kontaktar banken var förbered över hur du är villig att lösa problemet. Ha en översikt över din personliga ekonomi och en budget. Gå igenom detta med banken och hitta en lösning tillsammans som båda är nöjda med. Håll dig strikt till din budget. Det kan hända att du får dåliga råd någon gång i framtiden. Men ett dåligt råd är bättre än att hamna i ekonomisk kris.