Vad är en betalningsanmärkning? | Lånapengarinfo.se

Artikler

Vad är en betalningsanmärkning?

Flera experter inom privatekonomi anser att ekonomi bör vara en del av läroplanen i grundskolan och på gymnasiet. Huvudorsaken är att många unga inte vet vad en betalningsanmärkning är och vad det innebär, samtidigt som fler och fler drar på sig sådana anmärkningar idag. Men denna ökning gäller inte enbart ungdomar, utan även vuxna med stabila inkomster. Det blir en dyr lärdom för många.

Så får man en betalningsanmärkning

Om räkningar inte betalas i tid faller de till inkassobolag som i sin tur tar till de åtgärder som krävs för att få långivarens pengar. En borgenär använder sig vanligtvis av ett inkassobolag, vars uppgift är att samla in skulder för dennes räkning. En borgenär kan också utföra detta på egen hand. Så här går det till:

Skriftlig varning

När räkningen inte betalats i tid, måste den person som är skyldig pengar få ett skriftlig meddelande (antingen från borgenären eller inkassobolaget som används), som upplyser om att inkasso kommer att bli inblandade om betalningen inte kommer in. Betalningsfristen för inkasso kan initieras efter 14 dagar.

Betalningspåminnelse

När dessa 14 dagar har löpt ut, kan en borgenär gå till inkasso. Det skickas då ut ett betalningskrav, där skulden måste betalas tillbaka eller där gäldenären kommer med invändningar inom 14 dagar. Kommer det inga invändningar inom den här perioden, eller om skulden inte är betald, kan en rättslig inkassoprocess indrivas.

Rättslig indrivning och betalningsanmärkning

Rättslig indrivning av skuld börjar med att borgenären, eller inkassobolaget som borgenären använder sig av, skickar in förlikning till Kronofogden. Om skulden inte löses inom 30 dagar, kan gäldenären få en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningen görs utifrån den information som kreditupplysningsföretaget har på personen som det gäller.

När stryks en betalningsanmärkning?

Om det finns en betalningsanmärkning hos Kronofogden så finns dessa kvar i 3 år efter betalningen är gjord. Om det inte gått så långt som till Kronofogden så bör borgenären skicka ett meddelande till kreditupplysningsföretaget om betalningen är gjord. Det händer att detta inte görs, och därför är det bra om du själv följer upp detta på egen hand genom att kontakta samma företag. Skulle strykningen glömmas bort, kan du kontakta borgenären och påminna.

Konsekvenserna

Har du fått betalningsanmärkningar blir du troligtvis nekad lån, kredit eller enklare abonnemang (såsom telefonabonnemang). En betalningsanmärkning kan även göra att man inte kan teckna några försäkringar, något som kan få allvarliga konsekvenser.

Tyvärr finns det tendenser till att ungdomar inte förstår innebörden av detta. Skulder och betalningsanmärkningar har kanske inte så stor inverkan där och då. Det blir däremot mer allvarsamt senare, när man startar familj, ska söka om bolån, billån, försäkringar i jobbsammanhang eller liknande.

Det blir dessutom dyrt att få inkassokrav. Räkningar på relativt beskedliga belopp kan snabbt fördubblas eller tredubblas som en följd av extra räntekostnader och förseningsavgifter, inkassokostnader och så vidare. Därför blir vägen ut ur din ekonomiska knipa värre.

Kostnader i kronor och öre

Priserna på de förfallna fakturorna justeras var sjätte månad. Från 1 januari 2016 ligger räntorna på 8,75% om året, beräknat på totalbeloppet av skulden. Det gäller inte för räntor som tidigare var högre. Har man till exempel en skuld på grund av använd kredit, där räntorna kan komma upp i 30 %, kan inkasso kräva den ursprungliga räntan istället för dröjsmålsräntan.

Dessutom tar de ut avgifter för indrivningen och förseningsavgifter. Just nu är inkassoavgiften 670 kronor. Inkassoavgiften multipliceras allteftersom skulden blir större. Är skulden till exempel 250 000 kronor, kan det krävas fyra gången inkassoavgiften. Utöver detta tillkommer förseningsavgifter.

Vägen ut från inkasso och betalningsanmärkning

Så länge man har möjlighet, och kravet är på riktigt, lönar det sig att inte slösa bort tiden när efterfrågan börjar närma sig inkasso. Har man inte medel till att betala skulden väljer många att ta ett nytt lån för att ta sig ur knipan. Ett räntefritt privatlån är självklart den billigaste lösningen, men har man inte den möjligheten, är skuldfinansiering något man bör titta på. Ett nytt lån som går till att betala av kravet från fordringsägare, kan ge stora besparingar.

Skuldfinansieras skulden innan inkasso och eventuella betalningsanmärkningen är ett faktum kringgås hela frågan (och de stora utgifterna sparas in). Har du fått en betalningsanmärkning kräver i regel banken att man tar ett lån med säkerhet.

Har man inte möjlighet att ta lån med säkerhet för att skuldfinansiera till ett nytt lån, kan man prova att få en skuldsanering hos fordringsägaren. Är de inte villiga till det kan det bli en tvungen skuldsanering, då oftast i tingsrätt som är både resurs- och tidskrävande.

Det är viktigt att du säger ifrån i tid om kravet inte stämmer

Om hela eller delar av kravet inte är rättfärdigat gäller det att klaga hos inkassobolaget innan fakturadatumet löpt ut. Inkassobolaget kan då inte kräva betalning eller skicka vidare till Kronofogden. Frågan blir oftast lämnad till förlikning, men mindre eventuella fel klaras upp utanför rättssystemet. Det är sällan det sker men exempelvis identitetsstöld kan göra att oskyldiga människor hamnar i sådana situationer.