Monetti | Lånapengarinfo.se

Monetti

Nyckeltal

Effektiv ränta:från 87%
Lånebelopp:1 000 – 200 000
Löptid:2-10 månader
Ålderskrav:18 år
Lönekrav:50 000

Monetti är branschledande i Sverige på mindre lån. Banken lanserades 2006, och Monetti har som mål att ge vardagsnära ekonomiska tjänster till kunder med behov som de traditionella bankerna inte täcker. Monetti är en del av Folkefinans AS Norge Filial Sverige, och har sitt säte i Stockholm.

Lån

Monetti erbjuder lån av det lite mindre slaget, mellan 1 000 och 20 000 kronor, till kunder över 18 år. Banken kräver ingen säkerhet av låntagaren. Den löptid på lån som Monetti erbjuder är 1 – 12 månader. Uppläggningsavgiften ligger alltid på 350 kronor, oavsett lånets storlek. Kunden har olika lånebelopp och återbetalningstider att välja på när ansökningsprocessen genomförs.

På Monettis hemsida kan kunden på ett mycket enkelt vis direkt se hur mycket han eller hon skulle betala för sitt lån per månad. Kunden kan laborera med både summa och löptid och omedelbart se den månatliga kostnaden. Monetti anger dessutom samtliga kostnader, inklusive exempelvis fakturaavgift och räntesumman i kronor. Den som lånar 1 000 kronor i en månad har en effektiv ränta på 5 641 procent, medan den som lånar 5 000 kronor i en månads tid har en effektiv ränta på 371 procent. När det rör sig om större lån med längre löptid förändras givetvis räntan. Den som till exempel lånar 20 000 kronor i tolv månader har i stället en effektiv ränta på 87 procent. Låntagaren som exempelvis lånar 10 000 kronor i sex månaders tid har en total månadskostnad på 2 213 kronor. Räntan på lånet är avdragsgill i deklarationen, och låntagaren kan dra av 30 procent av den ränta som han eller hon har betalat under ett års tid. Detta sköter Monetti per automatik med Skatteverket.

Låneansökan kan göras via ett formulär på hemsidan, sms eller telefon. Ansökan är gratis. Den som snabbt behöver få tag på pengarna gör klokt i att ansöka genom att använda e-legitimation eller BankID. Monetti gör alltid en kreditprövning innan eventuellt lån godkänns.

Fördelar

Fördelarna med att låna pengar hos Monetti är flera, men en betydande fördel är så klart att banken inte kräver någon säkerhet av kunden. Dessutom är banken flexibel i och med att olika löptider på samtliga lånebelopp erbjuds. Detta ger kunden en stor möjlighet att själv påverka hur själva lånesituationen ska se ut, vilket säkerligen tilltalar många. Att Monetti har specialiserat sig på små lån och har funnits i tio års tid gör att banken har en affärsidé som fungerar och som kunden kan lita på.

Förutom detta är Monettis webbplats enkel att använda, lätt att hitta på och informativ. Banken lägger sig vinn om att inte ha några dolda avgifter utan att på ett pedagogiskt vis redovisa alla kostnader och hur lånprocessen går till. Monetti är även en av få banker som erbjuder lån till kunder så unga som 18 år.

Nackdelar

Monettis nackdel är att löptiden på lånen är kort. Och för att räntan inte ska bli skyhög lönar det sig inte att låna under en kort tidsperiod. Det är tydligt att Monetti är medvetna om att deras räntor upplevs som höga, då banken på hemsidan ägnar ett stycke åt att förklara varför räntan blir hög när kunden lånar under en kort tid. Detta trots att banken presenterar sig som ett alternativ med låga räntor. En annan nackdel är att det är mycket svårt att hitta viss information på hemsidan

Fördelar

  • Erbjuder små lån
  • Ingen säkerhet krävs
  • Snabb och enkel ansökningsprocess
  • Kunden behöver bara vara 18 år

Nackdelar

  • Maximal löptid endast 12 månader
  • Hög ränta på lån med kort löptid
  • Svårt att hitta viss information på hemsidan

Ansökningsvillkor

Den som vill ansöka om ett lån hos Monetti måste vara över 18 år och ha en taxerad inkomst. Låntagaren måste vara folkbokförd i Sverige.